Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Общи условия на DHL за приемане, транспортиране и доставяне на пратки

Нашите стандартни условия за превоз на експресни пратки

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПРАТКИ (“Условия”)

ВАЖНО!

При поръчка на услугите на DHL Вие, в качеството си на “Подател”, приемате от Ваше име и от името на всяко друго лице, свързано с Пратката, че тези Условия ще се прилагат от момента, в който DHL приеме Пратката, освен ако в писмена форма не бъде договорено друго с упълномощен служител на DHL.
“Пратка” означава всички документи или колети, пътуващи с една товарителница и транспортирани по начин, избран от DHL - по въздух, земя или друг способ. Под “Товарителница” се разбира всяка маркировка, създадена от автоматизираните системи на DHL, въздушна товарителница или коносамент, за които са валидни настоящите Условия. Всяка Пратка се транспортира въз основа на принципа на ограничената отговорност, както тя е уточнена по-долу тук. Ако Изпращачът желае допълнителна сигурност, то срещу допълнително заплащане може да му бъде уредена застраховка (вж. по-долу за повече информация). “DHL” означава всяка фирма, принадлежаща към мрежата на DHL Express.

Януари 1, 2011

Условия на Гаранцията за връщане на парите на DHL EXPRESS

ВАЖНО!

При поискване от клиента и спазване на ограниченията по-долу, DHL ще предостави кредит или ще възстанови сумата, заплатена от клиента за пратката по DHL Express, която е доставена по-късно от цитирания ангажимент за доставка от DHL.

Валидно от 1 януари 2015
За повече информация можете да се обърнете към местния отдел “Обслужване на клиенти”Cе обърнете към местния отдел “Обслужване на клиенти” на DHL Express.