Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Зелени решения

Videos
false false

Програма GoGreen

Close

Програма GoGreen

Програма GoGreen

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Акценти при опазването на климата

2001: Deutsche Post DHL Group създава корпоративен екип за околната среда, отчитайки нарастващото значение на проблемите на околната среда.
2002: DHL Швеция стартира “Grøna Ton” (Зелен тонаж), нашата първа „зелена” транспортна услуга с добавена стойност за насърчаване на възобновяемите горива.
2005: DHL Колети Германия пуска “Grüne Paket” (“Зелен колет”), въглеродно неутрална услуга за доставка на колети.
2006: DHL Експрес започва да предлага въглеродно неутрални спредиторски услуги в няколко европейски страни.
2007: В Германия се въвежда въглеродно неутрална спедиторска услуга за частни и бизнес клиенти.
2008: С програмата GOGREEN, DPDHL е първият логистичен доставчик, който се ангажира да намали емисиите си на CO2 с 30% до 2020 г.
2008: DHL Supply Chain инсталира в първия във Великобритания въглеродно неутрален склад геотермална термопомпа и ново осветление.
2009: Deutsche Post DHL Group превозва над 700 млн. продукти GOGREEN, компенсирайки 38 600 тона CO2 по проекти за опазване на климата.
2010: Броят на годишните доставки по програмата GOGREEN достига до 1,7 млрд.
2010: Услугата GOGREEN става достъпна и за клиенти на DHL Global Forwarding по света.
2010: DHL Фрейт започва да предлага доклади за емисиите на CO2 в някои региони. Въз основа на тях клиентите могат да компенсират емисиите си на CO2.
2011: DHL Global Forwarding, Фрейт въвежда Carbon Dashboard, онлайн инструмент за отчитане, който показва на клиентите емисиите им на CO2.
2011: DHL Колети Германия доставя вече всички колети на частни клиенти въглеродно неутрално без допълнително заплащане.
2011: За да получи сертификати за компенсиране на емисии на СО2, Deutsche Post DHL Group стартира собствен проект за опазване на климата в Лесото.
2012: Въглеродно неутрални спедиторски услуги са достъпни вече за клиенти на DHL Експрес в около 60 страни по света.
2012: DHL Експрес стартира външно проверена система за отчитане: Клиентите вече могат да следят емисиите на CO2 на пратките си.
Оптимизирани транспортни пътища, транспортни средства с алтернативно задвижване и енергийно ефективни складове: Съществуват много начини за намаляване на вредните за климата емисии на CO2 и другите въздействия върху околната среда, които възникват при транспортирането и складирането на стоки.

Този потенциал бихме желали да използваме в съвместната си работа с нашите клиенти. В DHL наричаме това GOGREEN. Ние вярваме, че опазването на околната среда и бизнес успехът са не само съвместими, но и тясно свързани помежду си.

Продукти и услуги GOGREEN

Благодарение на глобалното си присъствие и експертен опит можем да предложим на нашите бизнес клиенти широко портфолио от зелени продукти и услуги. Предоставяйки подробни доклади за емисиите на CO2External Link / New Window*, ние им показваме къде се намират по отношение на емисиите на парникови газове. Въпреки че емисиите на CO2 представляват най-голямото въздействие на логистиката по отношение на изменението на климата, ние предоставяме доклади и за други парникови газове (ПГ) като метан и азотен оксид. И в съответствие с международно признатия стандарт за измерване и отчитане на емисиите на парникови газове за даден продукт на база жизнен цикъл, ние вземаме под внимание също така и емисиите, които се образуват нагоре по веригата при производството и транспортирането на горива и енергия.
В услугата Зелено оптимизиранеExternal Link / New Window * работим заедно с клиентите за идентифициране на области за подобрение, както и начини за намаляване на емисиите на парникови газове. Анализираме цялата логистична верига на нашите клиенти и работим с тях за оптимизиране на търговските пътища и начините на транспортиране. Освен това предлагаме начини за подобряване на общото им екологично представяне.
И за да компенсираме неизбежните емисии, ние предлагаме услуги за неутрално въздействие върху климатаExternal Link / New Window *. Участвайки в доброволната схема за търговия с емисии на парникови газове, ние купуваме емисионни кредити от избрани проекти, намалявайки емисиите и подпомагайки местните общности. От януари 2014 г. не само компенсираме емисиите на CO2, но и други парникови газове като метан и азотен оксид. Така програмата GoGreen е не само въглеродно неутрална, но и с неутрално въздействие върху климата. Въз основа на новия протокол за емисиите на ПГ за продуктите, освен това включваме емисиите, които се отделят нагоре по веригата при производството и транспортирането на горива и енергия.

* Моля, обърнете внимание, че тези линкове пренасочват към нашия глобален сайт, който е наличен само на английски език