Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Такса гориво

Промените в цените на горивата водят до непрекъснати промени на разходите в транспортната индустрия и това изисква използването на променлива такса гориво, която може да расте, намалява или да бъде премахната, в зависимост от цените на горивата.

Таксата гориво за вътрешните и международните услуги Time Definite се базира на осреднените месечни цени на самолетното гориво. Тези цени са базирани на индекса US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC), който се публикува от Министерство на енергетиката на САЩ.
Таксата гориво за регионалните Day Time Definite се базира на европейския индекс на цените на дизеловото гориво. В Европа това се измерва от Европейската комисия, Генерална дирекция за енергетика и транспорт и се публикувана в Oil BulletinExternal Link / New Window.
В прилагането на индекса има двумесечно забавяне. Например, осреднената месечна цена на горивата през януари се използва за изчисляване на приложимата такса гориво за март. Това се дължи на забавянето в публикуването на данните за цените.


DHL Експрес си запазва правото да променя индекса на таксата гориво с или без предварително уведомление. Както размерът, така и периодът на приложимост на таксата се определят единствено по преценка на DHL.