Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Правна информация

Общи условия за ползване на страницата на DHL и защита на данните на потребителите на уеб-страницата на DHL.

Общи условия – уеб-страница на DHL

На тази страница ще намерите стандартната версия на Общите условия за използване на уеб-страницата на DHL. Моля, имайте предвид, че в раличните държави Общите условия могат да се различават.

Общите условия за ползване на уеб-страницата на DHL са следните:

Авторско право

Авторското право на публикуваното тук съдържание е собственост на DHL International GmbH.

Право за копиране

Всяко лице може да копира която и да било част от материалите на тези уеб-страници при следните условия:

  • Материалите могат да бъдат използвани само с информационна, нетърговска цел
  • Не могат да бъдат променяни по какъвто и да било начин
  • Да не се извършва непозволено копиране на никоя от търговските марки на DHL
  • Всяко копие на коя да е част от материала трябва да съдържа следната забележка за авторските права:
    Copyright ©   DHL International GmbH. All Rights Reserved.

Търговски марки на DHL

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ са търговски марки на DHL International GmbH или друга компания на групата Deutsche Post DHL и са регистрирани в поне една юрисдикция. Не се дава право, явно или по подразбиране, на никое друго лице да използва която и да било от тези търговски марки. Те не могат да бъдат копирани, записвани, репродуцирани, използвани, променяни или разпространявани по какъвто и да било начин (освен като неразделна част от материали, публикувани в тези интернет страници) без предварително писмено разрешение.

Други търговски марки и имена

Всички други търговки марки или имена, цитирани в тези материали са собственост на съответните притежатели.

Вашите коментари

DHL иска Вашето мнение и цени Вашите идеи и предложения, но не може да отговори на всеки коментар индивидуално. DHL запазва правото си да използва всяка информация, която въвеждате.

Използване на интерактивните инструменти на този сайт

За Ваше удобство DHL може да предлага интерактивни инструменти на този сайт, такива като проследяване на пратки и изпращане на потребителски коментари. Оторизирани сте да използвате тези инструменти само и единствено за целите, за които са предназначени.

Точност на информацията в този сайт

Страниците на този уебсайт могат да съдържат случайно допуснати технически или печатни грешки. Такива грешки ще бъдат коригирани по усмотрените на DHL, щом бъдат забелязани. Информацията на тези уебстраници се опреснява редовно, но е възможно неточностите да останат или да се появят при актуализиране на информацията. Световната мрежа Интернет се поддържа независимо в различни места по света и част от информацията, достъпна през този уебсайт може да идва извън DHL. DHL не поема никаква отговорност за такова съдържание.

Вируси

DHL прави всички разумни опити да не допусне вируси на своите уебстраници, но не може да гарантира напълно и не поема отговорност за вируси. Моля, осигурете необходимата защите, преди да изтелгяте информация и материали от тези уебстраници.

Отказ от отговорност

Услугите, съдържанието и информацията на тази уебстраница се предоставят "такива, каквито са". В границите, позволени от закона, DHL отхвърля всякаква отговорност, както пряка, така и косвена, законова или друга, включително, но не само, непряка отговорност за използваемостта, ненарушаването на правата на трети лица и пригодност за конкретна цел. DHL, нейните клонове и лицензенти не поемат отговорност за точността, пълнотата, сигурността или актуалността на услугите, съдържанието или информацията, предоставена на, или посредством уебсайта, или системите на DHL. Никоя информация, придобита чрез системите или уебсайта на DHL може да бъде основание за отговорност, която не е упомената изрично от DHL в общите условия.

Някои юрисдикции не позволяват ограничения на косвената отговорност, затова ограниченията и изключенията в този раздел може да не се отнасят до Вас. Ако сте потребител, тези клаузи не влияят върху Вашите законови права, които не могат да не бъдат спазени, ако съществуват. Вие се съгласявате и приемате, че ограниченията и изключенията от отговорност, описани в тези Общи условия са честни и приемливи.

Ограничена отговорност

В границите, позволени от закона, в никакъв случай DHL, неговите клонове или лицензианти, или всякакви други лица, споменати на уебстраниците на DHL не могат да бъдат отговорни за никакви инцидентни, непряки, обичайни, наказателни и последстващи загуби, пропуснати ползи, или щети, в резултат на загубени данни или прекъсване на бизнеса в резултат на използването или заради невъзможността за използване на уебсайта и системите на DHL, както и неговите услуги, съдържание или информация, независимо дали се основават на гаранция, договор, закононарушение, преднамерени постъпки, или каквито и да било други събития, независимо дали DHL е информиран предварително за възможността за такива повреди, или не. Без да ограничава по-горното, до границите, позволени от приложимото законодателство, Вие се съгласявате, че за никое събитие общата отговорност на DHL за каквито и да било повреди (преки, или други) или загуби, независимо от формата на действие или претенцията, независвимо дали по договор, закононарушение или друго, не може да надхвърли 100 евро. В границите, позволени от правото, обезщетенията, упоменати за Вас в тези Общи условия са изключителни и са ограничени до тези, за които изрично са предоставени в тези Общи условия.

Продукти и услуги

Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, транспортните продукти и услуги, упоменати в тези уебстраници са обект на Общите условия за превоз на пратки на DHL. Тъй като те могат да зависят от държавата-произход на пратката, моля свържете се с най-близкия офис на DHL, за да получите копие на местните Общи условия. Не всички продукти и услуги на DHL могат да са достъпни във всяка страна.

Разкриване на информация

Всяка информация, предоставена на DHL от посетителите на тези уебстраници се счита за конфиденциална и няма да бъде предоставяна от DHL на никои трети лица, освен ако това не е необходимо за извършване на услугите.
DHL International GmbH (наричана по-нататък "DHL") Ви благодари, че посетихте нашия уеб сайт, както и за проявения интерес към нашата компания, продукти и услуги. За нас е важно да защитаваме личните Ви данни през целия бизнес процес и искаме да се чувствате в безопасност, когато посещавате нашите Интернет страници.

В настоящата декларация за защита на личните данни обясняваме каква информация събира DHL, докато посещавате нашия уеб сайт и как се използва тя.