Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Митнически услуги на DHL

Постигнали ли сте пълно съответствие?

Международната търговска среда и съответствието се променят бързо и световните вериги за доставки са изправени пред големи предизвикателства:
  • Глобализация и разширяване на международната търговия: изграждане на партньорства с доставчици на услуги, които имат богат опит в различни географски региони
  • Повишено търсене на електронен обмен на данни: като напр. предварително известяване за пратки и обмен на данни за съответствие
  • Глобална тенденция за управление на риска: изискване търговците да предоставят данни за своите пратки по всяко време, като напр. преди натоварване, преди отпътуване, преди пристигане
  • Повишаване на познанията за изискванията и съответствието: сега се превръща в основен фокус сред международните търговски компании
  • Увеличени глоби заради несъответствие: с незабавен ефект върху веригите за доставка на клиентите и финансите
Именно това е моментът, в който Митническият агент с възможностите си да понижи сложността на ситуацията ви предлага предимство пред конкуренцията.

Нашето решение за вас:

Услугата Митническо представителство
Ние предлагаме широка гама от услуги за да ви осигурим единни, последователни и съвместими търговски дейности, подпомагайки вашата компания да избегне закъсненията, глобите и наказанията.

Услуги за митническо и търговско консултиране
Нашите митнически консултанти могатда направят преглед на вашата верига за доставка с цел да ви подпомогнат да разширите търговската си дейност, да оптимизирате митата, да откриете евентуалните рискове и да оптимизирате външния контрол и процедурите с цел постигане на максимално съответствие.


Защо бихте избрали МИТНИЧЕСКАТА УСЛУГА НА DHL:

Благодарение на нашите екипи по места и в глобален мащаб, ние поемаме цялата сложност на митническите услуги като предлагаме цялостно решение за вашите нужди.