Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
Sustainable Logistics

Как Бизнес Иновациите и Водещи Екологични Изследвания Водят до Ваглеродно-Ефективни Индустрии

Свалете Study Towards Sustainable Logistics New Window

Екологични Логистични Решения

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено нашето поколение. Все по-често властите и потребителите очакват бизнесът да изчисли, сметне и да намали техните емисии.

Отчетът на емисиите на парникови газове (GHG) е първата стъпка към озеленяването на вашата логистика.
DHL осигурява две услуги - a Въглероден Доклад - и предварителен Online Carbon dashboard.

Въглероден Отчет
 • Карта на емисиите генерирани от вашите транспорти през мрежата на DHL
 • Може да се подготвя на месечна, тримесечна или годишна бази
 • Изчисления придържащи се към “ Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard ”
 • Изчисление придържащо се към EN 16258 “Методология за калкулация и деклариране на енергиина консумация и GHG емисии от транспортни услуги”

Електронна Въглеродна Таблица
Има всичките предимства на Въглеродният Отчет, плюс:
 • Карти на емисиите на цялата ваша транспортна верига доставки – включваща и трета страна мрежи
 • Индивидуални карти на емисиите на ниво Пратки
 • Гъвкав поглед на различни въглеродени отчети – позволяващи прости измервания на емисионни подобрения
 • Възможност за симулиране и оценка на въглероден отпечатък и ефективност
 • Съдействие при оптимизацията на веригата доставки и стратегическо вземане на решение

В рамките на веригата доставки тук са много начини за редуциране на емисиите.
 • Ние сме експерти в еко-ефективни логистични процеси
 • Ние роботим заедно с вас за да създадем пригодни решения
 • Ние се стремим към подобряване на мерките за енергийна ефективност и минимизиране на вашите логистични връзки с въздействието върху околната среда
Специфичните зони на възможности включват:
 • Управление на гориво и транспортни средства
 • Оптимизиране на флота транспортни средства
 • Прехвърляне на товари
 • Проектиране на мрежата
 • Енергиина ефективност на недвижими имоти

 • Пълна сертификация на компенсацията за вашите парникови газови емисии чрез вноски по международно признати опазващи климата проектиОторизиран от трета-страна удостоверение (SGS) за компенсираните емисии
 • Годишен сертификат за обществено ползване
Моля отбележете че, climate neutral service е наличен само в комбинация с предварителен Въглероден Отчет.

Растеж и ефективност в днешния бизнес трябва да бъдат балансирани заедно нула отпадъци, възобновяеми ресурси, изменението на устойчивостта, и измерване на ефективността на околната среда.

DHL Envirosolutions доставя редица от решения, включващи:
 • Управление Отпадъци: Глобални решения за събиране и рециклиране на вашите потоци отпадък, целящи да превърнат разхода в приход и да подпомогнат вашата цел за ‘нула отпадък‘
 • Разширена Отговорност на Производителя: Събиране на данни, физическо рециклиране и предоставяне на доказателства, които да отговарят на сложните нормативни изисквания, което ви позволява да се съсредоточи върху основния си бизнес
 • Водещ в опазването на околната среда Партньор: Нашите консултантски и поддържащи програми се простират през цялата ваша верига доставки, от ангжимент към служителите до всеобхватен мрежов дизайн, за да ви помогне да посрещнете вашите екологични цели.