Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

Водещ логистичен доставчик

За нас в DHL, да бъдем Водещ Логистичен Доставчик означава да провокираме и управляваме промените в цялата Ви верига за доставки, да отоваряме на постоянно променящите се изисквания на бизнеса и клиентите

Основни предимства:

  • Вашите оперативни разходи са намалени, в дистрибуцията, доставките и работната ръка
  • Вашият работен капитал е намален, защото наличните количества са по-малки а цикълът на поръчка- скъсен
  • Вашият фиксиран капитал е намален, тъй като мрежата Ви става по-гъвкава и Вие постигате по-ефективно оползотворяване на ресурсите.
  • Това означава повишено качество на продукта, достъпността му и обслужването на клиентите, както и намалени капиталови вложения и повишена доходоносност.