Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Указания за DHL Експрес внос: България

Указания за изпращане на пратки, стандартни ограничения и забрани за внос на стоки, когато изпращате експресни пратки до България.

Стоки, забранени за внос в България

Изпращане на стоки – какво е необходимо да знаете

Определени стоки влизат в групата на "недокументите" и е необходимо да бъдат придружени от фактура, а в определени случаи и от допълнителни митнически документи. Други стоки просто се считат за "документи" и изискват само DHL товарителница. Следващият списък обяснява какво е необходимо да правите, за да изпращате различни стоки.

Документи (изискват само DHL товарителница)

Бланки за кредитни карти (платими на приносителя)
Брошури (нерекламни)
Брошури
Вестници
Визитки
Географски карти
Годишни отчети
Графики
Графични проекти вкл.рисунки, чертежи, планове, макети
Дела
Депозитарни инструменти (неиздадени)
Дипломатическа поща
Дневници
Документи, бизнес кореспонденция
Календари
Каталози
Книги: hardbk/paperbk с нетърговска употреба
Компютърни разпечатки
Кредитни карти (платими на приносителя)
Лична поща
Молби за издаване на виза
Негативи, вкл. рентенови, филми
Паспорти
Пощенски записи, преводи (платими на приносителя)
Пощенски пликове
Празни формуляри
Проекти
Публикации, които не са за продажба
Разписания за изпращане на пратки
Рекламни листовки, брошури
Ръководства, технически
Ръкописи
Самолетни билети, издадени, валидни
Самолетни билети, празни кочани (непопълнени)
Снимки
Снимки като част от бизнес отчети
Списания, периодични издания
Списък с пратки - компютърна разпечатка
Транспаранти
Фактури (попълнени)
Ценови листи, тарифи
Чекове, анулирани (платими на приносителя)
Чекове, отхвърлени (платими на приносителя)
Чекове, празни (платими на приносителя)
Чертежи, технически, архитектурни, инженерни

Стоки, за които е необходимо да се свържете с местния отдел Обслужване на клиенти, за да изясните изискванията за превоз

Алкохолни напитки
Антики
Животински кожи
Животински продукти
Зърнени проби
Кафе
Кожи
Компютърен софтуер
Лекарства: без рецепта
Лекарства: с рецепта
Медицински проби
Нетрайни стоки
Нефтени продукти
Обувки
Опасни стоки
Офис материали
Памук
Растения
Растителни продукти
Резервни части за кораби
Семена
Семена от памук
Слонова кост
Спортна екипировка
Текстилни стоки
Тютюн
Химикали, неопасни
Храна
Ценни метали и камъни
Чай
Части, машинни и електронни

Всички други стоки са недокументи по същността си и трябва да бъдат придружени от товарителница на DHL и фактура.